Tag Archives: reć

Reč

Уобичајен

Good times, bad times. Then good again, then bad. Life.

Ko vam je rekao da je život lep? Samo sam čula za jedan film pod tim nazivom. Iskustvo pokazuje barem jedno, da je život skup lepog i ružnog, dobrog i lošeg. A mi, mi smo dobri samo onoliko koliko smo dobra uspeli naučiti i zalepiti za dušu. Možda i onoliko koliko smo od toga uspeli podariti drugima. Davati, a ne grabiti. Podržavati bližnjeg, a ne kritikovati. I jedno na prvi pogled manje bitno, ali ima težinu veću od one koju je Atlas nosio na plećima – lepa reč. Izrečena, ili napisana, ona živi svoj život i ne može se vratiti u povoj tišine.